Pravila i uslovi korišćenja

Tokom korišćenja Plodovisela.com primjenjuju se navedena Pravila i uslovi korišćenja za ovu platformu kao i ostali primjenjivi zakoni. Svaka osoba koja koristi platformu prihvata i dužna je primjenjivati Pravila i uslove korišćenja, a ako iz bilo kojih razloga ne želite ili nemate mogućnosti prihvatiti i primijeniti navedena Pravila i uslove korišćenja i koristiti ovu stranicu u skladu sa svim navedenim, molimo Vas da ovaj portal prestanete koristiti.

 

Zaštita autorskih prava i drugih prava vlasništva

 

Svi podaci koji se unesu na Plodovisela.com stranici i nalaze u bazi podataka iste, zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu u korist osobe koja ih unese. Zakonom o autorskom pravu zaštićuju se i svi ostali podaci poput tekstova, podataka, tabela, fotografija i drugih sadržaja. Podaci koji se nalaze na stranici smiju se koristiti isključivo u skladu s Pravilima i uslovima za korišćenje stranice. Upotreba podataka na bilo koji drugi način i u bilo koje druge svrhe te kopiranje, prepis, distribucija i umnožavanje istih, bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika sadržaja, suprotno je Zakonu o autorskom pravu.

Plodovisela.com zadržava pravo da isključi korisnika koji se ne pridržava Pravila i uslova korišćenja. Plodovisela.com zadržava pravo da preduzme odgovarajuće mjere protiv onih koji krše Pravila i uslove korišćenja i traži naknadu za nastalu štetu. Svi korisnici koji imaju saznanja kako se neovlašteno koriste podaci Plodovisela.com trebaju obavijestiti Vlasnika stranice o nastaloj situaciji.

 

Korisniku Plodovisela.com portala nije dozvoljeno:

 

 • zloupotreba podataka o korisnicima koji su vidljivi na portalu i to u skladu sa zakonom o zaštiti vlastitih podataka
 • korištenje podataka koji se nalaze na samoj stranici u svrhu promovisanja usluga ili proizvoda bez pismenog odobrenja vlasnika stranice
 • zloupotrebljavati bilo koji podatak koji je prikazan na stranici Plodovisela.com
 • kopirati, prepisivati i/ili distribuirati sadržaj objavljen na Plodovisela.com, kao niti nakon toga objavljivati u drugom mediju bez pismenog odobrenja vlasnika
 • lažno predstavljanje prilikom ispunjavanja obrazaca za prijavu ili kontaktiranja drugih korisnika/ca portala koji su dali istinite podatke
 • upisivati lažne ili tuđe podatke prilikom popunjavanja obrasca za registraciju
 • upisivati lažne ili tuđe podatke prilikom dodavanja proizvoda i svih informacija o istome
 • koristiti fotografije za koje nije ostvareno autorsko pravo, kao npr. korištenje fotografija s interneta koje su zaštićene autorskim pravom
 • objavljivanje proizvoda i informacija o njima kojim se krše autorska prava trećih osoba
 • objavljivati neistinite ili netačne podatke
 • objavljivati podatke kojima se krše i povređuju tuđa prava na intelektualno vlasništvo i autorska prava
 • objavljivati ili slati sadržaj kojim se vrijeđaju važeći propisi
 • objavljivati ili slati sadržaj koji potiče na mržnju bilo koje vrste
 • objavljivati i promovisati proizvode koje proizvođač nema, odnosno nisu stvarni proizvodi proizvođača
 • dodavati tekstove i podatke koji nisu u skladu sa zakonom i propisima Republike Srpske
 • ometati rad platforme Plodovisela.com na bilo koji način ili vrijeđati prava korisnika ili vlasnika ovog portala
 • neovlašteno prikupljanje, spremanje i korištenje osobnih podataka koji se nalaze na ovim stranicama
 • objavljivati i slati sadržaj koji može imati za posljedicu ometanje, ograničavanje ili uništavanje rada bilo kojeg računara

 

Korisnik portala Plodovisela.com prihvaća niže navedeno:

 

 • Podaci uneseni u obrascu za prijavu postaju dostupni na uvid platformi Plodovisela.com i svim zainteresiranim korisnicima stranice u skladu s Pravilima i uslovima korištenja portala.
 • Podaci uneseni prilikom prijave u postupku registracije su lični i tačni.
 • Plodovisela.com unesene podatke na obrascu za prijavu od strane korisnika, može koristiti javno kako bi se Proizvođač povezao s korisnicima.
 • Podaci se mogu se koristiti od strane Plodovisela.com u medijima i na javnim mjestima, ako se procijeni da će od dijeljenja dostupnih informacija sam Proizvođač imati koristi za promociju.
 • Plodovisela.com ima mogućnost upotrijebiti unesene kontakt podatke proizvođača za slanje dodatnih informacija, o statusu predanih podataka, o statusu proizvoda i drugih informacija koje su vezane uz projekat.
 • Plodovisela.com ima pravo uređivanja, izmjene i brisanja podataka i informacija koje su unesene od strane Proizvođača na samoj stranici bez najave, u bilo kom trenutku i bez navedenog razloga.
 • Sve objave, poruke, tekstove i stvoreni sadržaj koji će biti prikazan na platformi Plodovisela.com i uneseni su od strane korisnika su isključiva odgovornost tog korisnika
 • Oglašavanje samo i isključivo proizvoda koji se i prodaju, a opis koji se unosi odnosi se direktno za proizvod s kojim se povezuje. Podaci o proizvodu upisuju se u za to predviđena polja.
 • Slike i fotografije koje se stavljaju uz proizvod su slike koje predstavljaju jedino i isključivo proizvod koji se prodaje.
 • Korisnik platforme Plodovisela.com imaće jedan korisnički profil, odnosno jedna osoba na portalu stvara jedan profil.
 • Proizvođač prodaje samo proizvode iz vlastite proizvodnje i putem svog registrovanog računa proizvođača na Plodovisela.com.
 • Internetske poveznice koje se stavljaju na Plodovisela.com povezuju samo na dodatni opis predmeta ili na stranicu proizvođača.
 • Korisnik i Proizvođač će savjesno i u kratkom roku, prema mogućnosti, odgovarati na upite ostalih koje primi putem elektronske pošte, portala ili telefona.
 • Korisnik platforme pristaje na primanje elektronske pošte koja je povezana s aktivnostima Plodovisela.com. Elektronska pošta može sadržavati akcijske ponude, tehničke informacije i reklamne sadržaje.
 • Kreiranjem oglasa i predajom zahtjeva za objavu istoga neopozivo se ovlašćuje Plodovisela.com da isti sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira javno i na samoj platformi Plodovisela.com i/ili u drugim medijima.