Politika privatnosti

Vaše lične podatke prikupljamo samo kada nam svojom voljom date takve informacije. Podatke o vama prikupljamo kada ispunite obrazac za registraciju ili prilikom prijave za registraciju. Podaci prikupljeni ovim putem isključivo će biti korišteni za promociju proizvođača i njihovo povezivanje sa potencijalnim kupcima. Odgovornost za tačnost informacija o ličnim podacima snose korisnici stranice.

Ova web-stranica na sebi ima linkove na druge web-stranice. Plodovisela.com ni na koji način nije odgovorna za politiku privatnosti koja se provodi na tim stranicama.