Kontakt i
korisnička podrška

Kontakt: Siniša Slijepac
unasanaklaster@gmail.com
066/787-553

Kontakt: Bojan Ćikić
klaster.gls@gmail.com
065/478-103

Kontakt: Iskra Arapović
klasterkrajina@yahoo.com
065/706-389

Kontakt: Julijana Petrović
poljoklast@gmail.com
065/519-202

Kontakt: Sonja Milanović
klastersmb@gmail.com
066/316-420

Kontakt: Željka Pejović
klastersrp@gmail.com
065/226-369

Kontakt: Danijela Salatić
shklaster@gmail.com
065/787-590

U slučaju tehničkih problema prilikom korišćenja platforme,

molimo kontaktirajte nas e-mailom na adresu: info@plodovisela.com